Light/Dark

Uchi Tama?! Uchi no Tama Shirimasen ka?